Třeťáci jsou příslibem do budoucna
Mládežnický hokej
Hodnocením sezony 2021/2022 už prošel také tým 3. třídy, o který se staral jako hlavní trenér Pavel Palát s asistentem Vojtěchem Trnkou a vedoucím mužstva Danem Kolářem. Největším turnajovým úspěchem bylo březnové vystoupení v Orlové, kde třeťáci dokázali získat první místo.

Na led jste šli po covidových omezeních výjimečně brzy. Bylo co dohánět?

Předzávodní období začalo v polovině června na VSH Polárka. Třikrát týdně probíhaly tréninky na ledě a jednou týdně byla suchá příprava. Celé předzávodní období bylo zaměřeno na herní činnost jednotlivců. Procvičovali jsme hlavně techniku bruslení, práci s kotoučem a orientaci v prostoru před brankou. Na závěr každého tréninku jsme hráli malý hokej a jeden trénink v týdnu byl zaměřen na turnaj družstev v malém hokeji. V tomto roce děti měly možnost účasti v měsíci červenci na hokejových kempech pořádaných klubem. Každý den ráno probíhal navíc mimo kemp dobrovolný trénink pro všechny hráče.

Jak se pak třeťákům v uplynulé sezoně dařilo výsledkově?

Třetí třída, doplněná hráči ročníku 2014, patřila po celou dobu závodního období k pěti nejlepším týmům celé soutěže, přestože na každý zápas nastupoval nejvyšší možný počet hráčů s pravidelným střídáním. Na každý zápas nastupovali dva brankáři ročníku 2013, ke konci sezóny vypomáhali brankáři ročníku 2014 a 2015.

Rýsují se už v tak mladém věku nějaké výraznější hokejové osobnosti?

Během celého období se hráči postupně zlepšovali a objevily se i výrazné osobnosti, například v ročníku 2013 to byli Tadeáš Csapai, Dominik Hansel, Jakub Kolář a brankář Daniel Křenek. V ročníku 2014 vynikal Tobiáš Přibyla. Největší pokrok za celý rok udělal Jiří Socha, Marek Šlosar z ročníku 2013. Za ročník 2014 bylo nejvýraznější zlepšení u Vojty Pachla a Ondřeje Heczka. Nejlepší hráči dostali možnost ke konci sezóny účastnit se tréninků i zápasů ročníku 2012.

Jak byste tým třeťáků charakterizovali?

Výrazným kladným znakem tohoto ročníku byla celoroční vynikající docházka na tréninky a zápasy a výborná spolupráce s rodiči pod vedením vedoucích družstev – ročníku 2013 pana Koláře, který vypomáhal v šatně, ale i na ledě. Na ledě pomáhali i další rodiče, navíc se výborně doplňovali hráči ročníků 2013 a 2014. Všechny tyto skutečnosti se odrazily ve výborné výkonnosti celého družstva.