Press info
Typ akreditace:

Pro zápas:
Jméno:
Příjmení:
Název média:
Typ média:
Telefon na redaktora:
Telefon do redakce:
E-mail:
Vyplňte prosím všechny položky.

Pravidla pro udělení akreditace HC Frýdek-Místek

1. Vstup novinářům na domácí zápasy HC Frýdek-Místek v soutěži Chance liga bude umožněn pouze s platnou akreditací, která je vydaná domácím klubem.

2. Žádost o akreditaci se podává pouze prostřednictvím výše uvedeného formuláře.
3. Celosezonní akreditace bude přidělená pouze novinářům, kteří budou navštěvovat domácí zápasy pravidelně. V opačném případě nebude žádost akceptována.

4. Žádost o akreditaci musí být odeslána nejpozději 24 hodin před začátkem utkání a v rámci jedné redakce je možné požádat maximálně o dvě akreditace.

5. V žádosti o akreditaci musí být uveden telefonický kontakt na redakci, aby bylo možné ověření zaslaných údajů.

6. Akreditace je nepřenosná a platí pouze pro osobu, které byla vydána.

7. Pro akreditované osoby platí stejné podmínky a návštěvní řád, jako pro ostatní návštěvníky pohybující se v prostorách haly Polárky.

8. Provádět rozhovory s hráči a členy realizačního týmu smí akreditovaní novináři provádět pouze v tzv. MIX zóně (tunel od ledové plochy do šaten)

9. Akreditovaní novináři budou mít k přidělené akreditaci rovněž přidělené místo k sezení.

10. Prostor mezi střídačkami je omezen na jedno místo a je vyhrazen pouze klubovým fotografům. Focení z míst kolem ledové plochy je možné.

11. Všichni akreditovaní novináři a fotografové jsou povinni nosit viditelné označení AKREDITACE – AKREDITACE FOTOGRAF po celou dobu, kdy se pohybují v hale Polárka.

12. V případě udělení akreditace bude novináři či fotografovi zaslán potvrzující mail.

13. Klub si vyhrazuje právo akreditaci neudělit a při porušení pravidel platnost akreditace ihned ukončit.

14. Akreditace bude připravená k převzetí na recepci haly Polárka po předložení potvrzujícího mailu, který bude zaslaný klubem HC Frýdek-Místek.

15. Počet akreditací na konkrétní zápas je omezen. Upřednostňují se redaktoři oficiálních webových stránek klubu soupeře, a to v počtu maximálně 2 osob.

Kontaktní osoby pro udělování akreditací:

Martin Stebel, email: martin.stebel80@gmail.com

Souhlasím s pravidly: