Oddílové příspěvky

Výše oddílových příspěvků pro sezónu 2018 / 2019

na období květen 2018 – duben 2019

Roční platba na celou sezónu se skládá z ročního oddílového příspěvku a příspěvku na letní přípravu

( tj. 9600 + 300 ) 9 900,- .

přípravka ročník 2011 a starší 300,- Kč/měsíčně ( září - březen )
letní příprava 300,- Kč ( tělocvičny, in-line plochy )
3. třída – junioři
9 600,- Kč/měsíčně 800,- Kč

8 600,- Kč/jednorázová úhrada jen do 30 .6. 2018- (sleva 1 000,-)
sourozenci 6 600,- Kč/měsíčně 550,- Kč
hráč–rodič je ved. družstva 4 000,- Kč/( květen, červen, červenec) - měsíčně 800,- Kč

( srpen – duben )- měsíčně 200,- Kč
hráč sponzorem 10 000,00 Kč
sourozenci sponzorem 15 000,00 Kč

U žákovských kategorií platí hráč oddílovépříspěvky za třídu, u které je zařazen na soupisce.

V případě, že bude hráč přípravky zařazen do 3. třídy, uhradí oddílové příspěvky, které jsou určeny

pro 3. třídu (tj. 800,- Kč) počínaje měsícem, ve kterém začal ve vyšší kategorii trénovat.

Termíny plateb oddílových příspěvků:

-jednorázový zvýhodněný roční příspěvek do 30. 6. 2018 ( 8 600,-Kč )

-měsíční splátky se hradí vždy do 20. dne měsíce za daný měsíc (800,-Kč)

-platba za letní přípravu do 20. 5. 2018 (300,-Kč)

-v případě řešení oddílových příspěvků sponzorem je min. částka10 000,- Kč na jednoho hráče,

v tomto případě se promíjí v plné výši částka oddílových příspěvků daného jednotlivce.

-oddílové příspěvky se promíjí v případě mladšího sourozence, který má dva starší sourozence v klubu.

-v případě hráčů na zkoušku v jiném klubu hradí po návratu zpět do HC F-M roční příspěvky v plné výši

-úhradu příspěvků je možné provádět pouze bezhotovostně na účet HC F-M č. 2108732560 / 2700

vedený u UniCredit Bank, jako VS uvádějte rodné číslo dítěte ( postačí prvních 6 čísel ).

Ve výjímečných případech je možné zaplatit hotově na pokladně HC F-M.

Členské příspěvky na rok 2018

-dospělí 500,- Kč

-důchodci 50,- Kč

Nábor

Generální partneři

Třinecké železárny Moravia Steel MSK

Hlavní partneři

BacatoChance Liga VÚHŽ Radegast Jagrteam ARC - impex TSR Wafarex M Steel Project OC Frýda

Partneři

Royal Cargo
Febe Craft
Koma
Bulawa
Sportplex
Frymel
3CSAD

Partneři mládeže

Statutární město FM Moravskoslezský krajSatum Technické služby Golasovský Epogearmot Vaculova Moravská pekarna Ekomor usluno