Oddílové příspěvky

Výše oddílových příspěvků pro sezónu 2018 / 2019

na období květen 2018 – duben 2019

Roční platba na celou sezónu se skládá z ročního oddílového příspěvku a příspěvku na letní přípravu

( tj. 9600 + 300 ) 9 900,- .

přípravka ročník 2011 a starší 300,- Kč/měsíčně ( září - březen )
letní příprava 300,- Kč ( tělocvičny, in-line plochy )
3. třída – junioři
9 600,- Kč/měsíčně 800,- Kč

8 600,- Kč/jednorázová úhrada jen do 30 .6. 2018- (sleva 1 000,-)
sourozenci 6 600,- Kč/měsíčně 550,- Kč
hráč–rodič je ved. družstva 4 000,- Kč/( květen, červen, červenec) - měsíčně 800,- Kč

( srpen – duben )- měsíčně 200,- Kč
hráč sponzorem 10 000,00 Kč
sourozenci sponzorem 15 000,00 Kč

U žákovských kategorií platí hráč oddílovépříspěvky za třídu, u které je zařazen na soupisce.

V případě, že bude hráč přípravky zařazen do 3. třídy, uhradí oddílové příspěvky, které jsou určeny

pro 3. třídu (tj. 800,- Kč) počínaje měsícem, ve kterém začal ve vyšší kategorii trénovat.

Termíny plateb oddílových příspěvků:

-jednorázový zvýhodněný roční příspěvek do 30. 6. 2018 ( 8 600,-Kč )

-měsíční splátky se hradí vždy do 20. dne měsíce za daný měsíc (800,-Kč)

-platba za letní přípravu do 20. 5. 2018 (300,-Kč)

-v případě řešení oddílových příspěvků sponzorem je min. částka10 000,- Kč na jednoho hráče,

v tomto případě se promíjí v plné výši částka oddílových příspěvků daného jednotlivce.

-oddílové příspěvky se promíjí v případě mladšího sourozence, který má dva starší sourozence v klubu.

-v případě hráčů na zkoušku v jiném klubu hradí po návratu zpět do HC F-M roční příspěvky v plné výši

-úhradu příspěvků je možné provádět pouze bezhotovostně na účet HC F-M č. 2108732560 / 2700

vedený u UniCredit Bank, jako VS uvádějte rodné číslo dítěte ( postačí prvních 6 čísel ).

Ve výjímečných případech je možné zaplatit hotově na pokladně HC F-M.

Členské příspěvky na rok 2018

-dospělí 500,- Kč

-důchodci 50,- Kč

Nábor

Generální partneři

Třinecké železárny Moravia Steel MSK

Hlavní partneři

BacatoChance Liga VÚHŽ Radegast Jagrteam ARC - impex TSR Wafarex M Steel Project OC Frýda

Partneři

Royal Cargo
Febe Craft
Koma
Bulawa
Sportplex
Frymel
3CSAD
Nutrapluss
Next Reality

Partneři mládeže

Statutární město FM Moravskoslezský krajSatum Technické služby Epogearmot Vaculova Ekomor Autodoprava Jan Rypka