Oddílové příspěvky

Výše oddílových příspěvků pro sezónu 2019 / 2020

na období květen 2019 – duben 2020

Roční platba na celou sezónu je roční oddílový příspěvek 10000,- Kč.

přípravka ročník 2012 a starší 300,- Kč/ měsíčně ( září - březen )
3. třída – junioři 10000,- Kč / hradí se 10 měsíců po 1000,- Kč (květen, červen a srpen až březen)

9 000,- Kč / jednorázová úhrada jen do 30 .6. 2019 (sleva 10% 1 000,-Kč)
sourozenci 7000,- Kč / hradí se 10 měsíců po 700,- Kč (květen, červen a srpen až březen)
hráč–rodič je ved. družstva 5 000,- Kč / hradí se 10 měsíců po 500,- Kč (květen, červen a srpen až březen)

4 500,- Kč / jednorázová úhrada jen do 30.6.2019 (sleva 10% 500,- Kč)
hráč sponzorem 10 000,00 Kč
sourozenci sponzorem 15 000,00 Kč

U žákovských kategorií platí hráč oddílovépříspěvky za třídu, u které je zařazen na soupisce.

V případě, že bude hráč přípravky zařazen do 3. třídy, uhradí oddílové příspěvky, které jsou určeny

pro 3. třídu (tj. 1000,- Kč) počínaje měsícem, ve kterém začal ve vyšší kategorii trénovat.

Termíny plateb oddílových příspěvků:

-jednorázový zvýhodněný roční příspěvek do 30. 6. 2019 ( 9 000,-Kč )

-měsíční splátky se hradí vždy do 20. dne měsíce za daný měsíc (1000,-Kč)

-v případě řešení oddílovýchpříspěvků sponzorem je minimální částka10 000,- Kč na jednoho hráče,

v tomto případě se promíjí v plné výši částka oddílovýchpříspěvků daného jednotlivce.

-oddílové příspěvky se promíjí v případě mladšího sourozence, který má dva starší sourozence v klubu.

-v případě hráčů na zkoušku v jiném klubu hradí po návratu zpět do HC F-M roční příspěvky v plné výši

-úhradu příspěvků je možné provádět pouze bezhotovostně na účet HC F-M č. 2108732560 / 2700

vedený u UniCredit Bank, jako VS uvádějte rodné číslo dítěte ( postačí prvních 6 čísel ).

Ve výjímečnýchpřípadech je možné zaplatit hotově na pokladně HC F-M.

Členské příspěvky na rok 2019

-dospělí 500,- Kč

-důchodci 50,- Kč

Nábor

Generální partneři

Třinecké železárny Moravia Steel MSK

Hlavní partneři

BacatoChance Liga VÚHŽ Radegast Jagrteam ARC - impex TSR Wafarex M Steel Project OC Frýda

Partneři

Royal Cargo
Febe Craft
Koma
Bulawa
Sportplex
Frymel
3CSAD
Nutrapluss
Next Reality

Partneři mládeže

Statutární město FM Moravskoslezský krajSatum Technické služby Epogearmot Vaculova Ekomor Autodoprava Jan Rypka