Oddílové příspěvky

Výše oddílových příspěvků pro sezónu 2019 / 2020

na období květen 2019 – duben 2020

Roční platba na celou sezónu je roční oddílový příspěvek 10000,- Kč

přípravka ročník 2012 a starší 300,- Kč/ měsíčně (září - březen)
3. třída – junioři 10 000 Kč / hradí se 10 měsíců po 1000 Kč (květen, červen a srpen až březen)
9 000 Kč / jednorázová úhrada jen do 30 .6. 2019 (sleva 10% 1 000 Kč)
sourozenci 7000 Kč / hradí se 10 měsíců po 700 Kč (květen, červen a srpen až březen)
hráč–rodič je ved. družstva 5 000 Kč / hradí se 10 měsíců po 500 Kč (květen, červen a srpen až březen)
4 500 Kč / jednorázová úhrada jen do 30.6.2019 (sleva 10% 500 Kč)
sourozenci sponzorem 15 000, 00 Kč

Termíny plateb oddílových příspěvků

  • U žákovských kategorií platí hráč oddílovépříspěvky za třídu, u které je zařazen na soupisce.
  • V případě, že bude hráč přípravky zařazen do 3. třídy, uhradí oddílové příspěvky, které jsou určeny
  • pro 3. třídu (tj. 1000 Kč) počínaje měsícem, ve kterém začal ve vyšší kategorii trénovat.
  • Termíny plateb oddílových příspěvků:
  • jednorázový zvýhodněný roční příspěvek do 30. 6. 2019 (9 000 Kč)
  • měsíční splátky se hradí vždy do 20. dne měsíce za daný měsíc (1000 Kč)
  • v případě řešení oddílovýchpříspěvků sponzorem je minimální částka 10 000 Kč na jednoho hráče, v tomto případě se promíjí v plné výši částka oddílovýchpříspěvků daného jednotlivce.
  • oddílové příspěvky se promíjí v případě mladšího sourozence, který má dva starší sourozence v klubu.
  • v případě hráčů na zkoušku v jiném klubu hradí po návratu zpět do HC F-M roční příspěvky v plné výši
  • úhradu příspěvků je možné provádět pouze bezhotovostně na účet HC F-M č. 2108732560 / 2700
  • vedený u UniCredit Bank, jako VS uvádějte rodné číslo dítěte (postačí prvních 6 čísel).
  • Ve výjímečnýchpřípadech je možné zaplatit hotově na pokladně HC F-M.

Členské příspěvky na rok 2019

  • dospělí 500 Kč
  • důchodci 50 Kč