Oddílové příspěvky

Výše oddílových příspěvků pro sezónu 2023 / 2024

na období květen 2023 – duben 2024

Roční platba na celou sezónu je roční oddílový příspěvek 11000,- Kč, pro přípravku 2800,- Kč.

přípravka ročník 2015 a mladší

400,- Kč/ měsíčně ( září - březen )

3. třída – junioři

11000,- Kč / hradí se 10 měsíců po 1100,- Kč (květen, červen a srpen až březen)

sourozenci

7700,- Kč / hradí se 10 měsíců po 770,- Kč (květen, červen a srpen až březen)

hráč–rodič je ved. družstva

5 500,- Kč / hradí se 10 měsíců po 550,- Kč (květen, červen a srpen až březen)

hráč sponzorem

12 000,- Kč (darovací smlouvou)

sourozenci sponzorem

16 000,- Kč (darovací smlouvou)

U žákovských kategorií platí hráč oddílové příspěvky za třídu, u které je zařazen na soupisce.

V případě, že bude hráč přípravky zařazen do 3. třídy, uhradí oddílové příspěvky, které jsou určeny pro 3. třídu (tj. 1100,- Kč), počínaje měsícem, ve kterém začal ve vyšší kategorii trénovat.

Termíny plateb oddílových příspěvků:

- přípravka do 25. dne předešlého měsíce

- měsíční splátky se hradí vždy do 20. dne měsíce za daný měsíc (1100,- Kč)

- v případě řešení oddílových příspěvků sponzorským darem je minimální částka 12 000,- Kč na jednoho hráče,

v tomto případě se promíjí v plné výši částka oddílových příspěvků daného jednotlivce.

- oddílové příspěvky se promíjí v případě mladšího sourozence, který má dva starší sourozence v klubu.

- v případě hráčů na zkoušku v jiném klubu hradí po návratu zpět do HC F-M roční příspěvky v plné výši.

- úhradu příspěvků je možné provádět pouze bezhotovostně na účet HC F-M č. 2108732560 / 2700

vedený u UniCredit Bank, jako VS uvádějte rodné číslo dítěte (postačí prvních 6 čísel).

Ve výjimečných případech je možné zaplatit hotově na pokladně HC F-M.

Členské příspěvky na rok 2023

- dospělí 500,- Kč

- důchodci 50,- Kč