Oddílové příspěvky

Výše oddílových příspěvků pro sezónu 2022 / 2023

na období květen 2022 – duben 2023

Roční platba na celou sezónu je roční oddílový příspěvek 10000,- Kč, pro přípravku 2800,- Kč.

přípravka ročník 2015 a mladší

400,- Kč/ měsíčně ( září - březen )

3. třída – junioři

10000,- Kč / hradí se 10 měsíců po 1000,- Kč (květen, červen a srpen až březen)

9 000,- Kč / jednorázová úhrada jen do 30. 6. 2022 (sleva 10 % 1000,- Kč)

sourozenci

7000,- Kč / hradí se 10 měsíců po 700,- Kč (květen, červen a srpen až březen)

hráč–rodič je ved. družstva

5 000,- Kč / hradí se 10 měsíců po 500,- Kč (květen, červen a srpen až březen)

4 500,- Kč / jednorázová úhrada jen do 30. 6. 2022 (sleva 10 % 500,- Kč)

hráč sponzorem

10 000,- Kč (darovací smlouvou)

sourozenci sponzorem

15 000,- Kč (darovací smlouvou)

U žákovských kategorií platí hráč oddílové příspěvky za třídu, u které je zařazen na soupisce.

V případě, že bude hráč přípravky zařazen do 3. třídy, uhradí oddílové příspěvky, které jsou určeny pro 3. třídu (tj. 1000,- Kč), počínaje měsícem, ve kterém začal ve vyšší kategorii trénovat.

Termíny plateb oddílových příspěvků:

- přípravka do 25. dne předešlého měsíce

- jednorázový zvýhodněný roční příspěvek do 30. 6. 2022 (9000,- Kč)

- měsíční splátky se hradí vždy do 20. dne měsíce za daný měsíc (1000,- Kč)

- v případě řešení oddílových příspěvků sponzorem je minimální částka 10 000,- Kč na jednoho hráče,

v tomto případě se promíjí v plné výši částka oddílových příspěvků daného jednotlivce.

- oddílové příspěvky se promíjí v případě mladšího sourozence, který má dva starší sourozence v klubu.

- v případě hráčů na zkoušku v jiném klubu hradí po návratu zpět do HC F-M roční příspěvky v plné výši.

- úhradu příspěvků je možné provádět pouze bezhotovostně na účet HC F-M č. 2108732560 / 2700

vedený u UniCredit Bank, jako VS uvádějte rodné číslo dítěte (postačí prvních 6 čísel).

Ve výjimečných případech je možné zaplatit hotově na pokladně HC F-M.

Členské příspěvky na rok 2022

- dospělí 500,- Kč

- důchodci 50,- Kč