Oddílové příspěvky

Výše oddílových příspěvků pro sezónu 2021 / 2022

na období květen 2021 – duben 2022

Roční platba na celou sezónu je roční oddílový příspěvek 10 000,- Kč

přípravka ročník 2014 a starší 300,- Kč/ měsíčně (září - březen)
3. třída – junioři 10 000,- Kč / hradí se 10 měsíců po 1 000 Kč (květen, červen a srpen až březen)
9 000,- Kč / jednorázová úhrada jen do 30.6.2021 (sleva 10% 1 000 Kč)
sourozenci 7000,- Kč / hradí se 10 měsíců po 700 Kč (květen, červen a srpen až březen)
hráč–rodič je ved. družstva 5 000,- Kč / hradí se 10 měsíců po 500 Kč (květen, červen a srpen až březen)
4 500,- Kč / jednorázová úhrada jen do 30.6.2021 (sleva 10% 500 Kč)
hráč sponzorem
10 000,- 00 Kč
sourozenci sponzorem 15 000,- 00 Kč

U žákovských kategorií platí hráč oddílové příspěvky za třídu, u které je zařazen na soupisce.
V případě, že bude hráč přípravky zařazen do 3. třídy, uhradí oddílové příspěvky, které jsou určeny pro 3. třídu (tj. 1 000,- Kč) počínaje měsícem, ve kterém začal ve vyšší kategorii trénovat.


Termíny plateb oddílových příspěvků

  • jednorázový zvýhodněný roční příspěvek do 30. 6. 2021 (9 000 Kč)
  • měsíční splátky se hradí vždy do 20. dne měsíce za daný měsíc (1 000,- Kč)
  • v případě řešení oddílových příspěvků sponzorem je minimální částka 10 000,- Kč na jednoho hráče, v tomto případě se promíjí v plné výši částka oddílových příspěvků daného jednotlivce.
  • oddílové příspěvky se promíjí v případě mladšího sourozence, který má dva starší sourozence v klubu.
  • v případě hráčů na zkoušku v jiném klubu hradí po návratu zpět do HC F-M roční příspěvky v plné výši
  • úhradu příspěvků je možné provádět pouze bezhotovostně na účet HC F-M č. 2108732560 / 2700 vedený u UniCredit Bank, jako VS uvádějte rodné číslo dítěte (postačí prvních 6 čísel).
  • Ve výjímečných případech je možné zaplatit hotově na pokladně HC F-M.

Členské příspěvky na rok 2021

  • dospělí 500 Kč
  • důchodci 50 Kč