Vedení klubu - Mládež

HC Frýdek-Místek, spolek mladez@hcf-m.cz
Prezident klubu MUDr. Pavol Holéczy, holeczypavol@hcf-m.cz
Viceprezident klubu René Slanina, slaninarene@hcf-m.cz
Manažer klubu Michal Bobok, bobokmichal@hcf-m.cz

Výkonný výbor

Prezident HC FM
MUDr. Pavol Holéczy, holeczypavol@hcf-m.cz
Viceprezident HC FM René Slanina, slaninarene@hcf-m.cz
Manažer HC FM Michal Bobok, bobokmichal@hcf-m.cz
člen VVMgr. Ondřej Zaorálek, advokát zaoralekondrej@hcf-m.cz
člen VV Ing. Jaroslav Chýlek, chylekjaroslav@hcf-m.cz
člen VV Ing. Jiří Volný, volnyjiri@hcf-m.cz

Účetní HC Frýdek-Místek, spolek Šárka Vroblová, vroblovasarka@hcf-m.cz
Kontrolní komise Vladislav Forgáč, vforgac@email.cz
Pavel Muroň, pmuron@seznam.cz
Jan Urbačka, urbackajan@hcf-m.cz
Kustod mládeže Martin Flok, flokmartin@hcf-m.cz