Vedení klubu - Mládež

HC Frýdek-Místek, spolek mladez@hcf-m.cz
Prezident klubu MUDr. Pavol Holéczy, holeczypavol@hcf-m.cz
Viceprezident klubu René Slanina, slaninarene@hcf-m.cz
Manažer klubu Michal Bobok, bobokmichal@hcf-m.cz
člen VV Mgr. Ondřej Zaorálek, advokát zaoralekondrej@hcf-m.cz
člen VV Ing. Jaroslav Chýlek, chylekjaroslav@hcf-m.cz
člen VV Pavel Palát, palatpavel@hcf-m.cz
člen VV Tomáš Snášel, snaseltomas@hcf-m.cz

Účetní HC Frýdek-Místek, spolek Šárka Vroblová, vroblovasarka@hcf-m.cz
Kontrolní komise předseda Jan Urbačka, urbackajan@hcf-m.cz
Kontrolní komise člen Pavel Muroň, pmuron@seznam.cz
Kontrolní komise členVladislav Forgáč, vforgac@email.cz,

Kustod mládeže(skladník) Martin Flok, flokmartin@hcf-m.cz, +420725742073