Jaká jsou nová pravidla pro návštěvu domácích utkání
Novinky
Ministerstvo zdravotnictví ČR s účinností od 22. listopadu 2021 nahrazuje dosud platná opatření v kontextu aktuální epidemiologické situace v Česku. Za jakých podmínek bude možno halu Polárka navštívit?

PODMÍNKY VSTUPU NA STADION

Pro návštěvu diváků v hale Polárka bude tedy platit, že:

- se dokladem o tzv. "bezinfekčnosti" nemusejí prokazovat osoby mladší 12 let,

- osoby ve věku 13-18 let (nejedná-li se o osoby, které prodělaly onemocnění v posledních 180 dnech, nebo osoby očkované) se mohou prokázat u vstupu negativním výsledkem PCR testu, který musí být proveden nejdříve 72 hodin před návštěvou utkání,

- osoby starší 18 let mají vstup na zápas povolen pouze pokud prodělaly onemocnění v posledních 180 dnech, nebo mají dokončené očkování proti onemocnění covid-19, nebo jsou tzv. ve fázi zahájeného očkování (viz. bod I odst. 17 - Opatření) a prokáží se u vstupu negativním výsledkem PCR testu.