Aktuální informace k opatřením ve sportu
Mládežnický hokej
Národní sportovní agentura dnes aktualizovala informace pro sportovce vyplývající z mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. S účinností od dnešního dne do odvolání platí pro vnitřní sportoviště, tedy i pro naši činnost ve sportovní hale Polárka, tato pravidla:

S ohledem na skutečnost, že sportovní aktivitu lze z pochopitelných důvodů většinou provozovat pouze bez použití ochranného prostředku dýchacích cest a zároveň v průběhu řady sportovních aktivit dochází k těsnému kontaktu mezi osobami, musí provozovatel zajistit, že vnitřní sportoviště využije pouze osoba, která mu doloží doklad o očkování nebo prodělání onemocnění covid-19, popř. u vymezeného okruhu osob negativní výsledek testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 (RT-PCR test) a do uvedených prostor může vstoupit pouze osoba, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19. To znamená, že rodiče, kteří tyto podmínky nesplní, nebudou do haly vpuštěni. Trenéři jsou ovšem, zejména u nejmenších, připraveni vypomáhat s výstrojí.

V případě skupinových lekcí, což je i náš tréninkový proces, musí být mezi jednotlivými účastníky dodržován bezpečný rozestup alespoň 1,5 metru, který minimalizuje případné riziko přenosu nákazy. Z důvodu zvýšených nároků na dýchání, které jsou většinou se sportovní aktivitou spojené, je provozovateli stanovena podmínka zajistit ve vnitřním prostoru provozovny maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu.

Co se týče diváků na sportovním utkání, do 20 osob nejsou stanoveny podmínky, více než dvacet diváků už znovu vybízí organizátora akce k výše zmíněným kontrolám.

Sportovní pravidelné aktivity v neměnném kolektivu (tréninky) jsou vázány na vedení evidence osob pro potřeby případného epidemiologického šetření. V případě nepravidelné aktivity nebo pravidelné aktivity v proměnném kolektivu (soutěže, turnaje, zápasy) s účastí více než 20 osob je znovu povinné dodržení základních podmínek popsaných výše, přičemž negativní výsledek PCR testu má platnost 7 dní. Děti do 12 let, které nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid-19, se mohou účastnit pohybových aktivit bez prokázání podmínek, jako je očkování, prodělání nemoci nebo negativní výsledek testu. Mládež ve věku od 12 do 18 let, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění Covid -19, se může účastnit pohybových aktivit už pouze s prokázáním podmínek, jako je očkování, prodělání nemoci nebo negativní výsledek PCR testu, který má obecně platnost 72 hodin, ale v případě pohybové aktivity organizované pod sportovním svazem je jeho platnost 7 dní.