Změny v pravidlech od sezony 2021/2022
Mládežnický hokej
Se startem nové hokejové sezony se budou muset hráči, rodiče, trenéři, rozhodčí a fanoušci seznámit s úpravou některých pravidel.

Český svaz ledního hokeje se tímto krokem sjednocuje při rozhodování na úrovni IIHF a NHL. Změny se výrazněji dotknou například posuzování ofsajdových situací, kdy už při přechodu do útočného pásma bude stačit mít brusli i ve vzduchu na modrou čarou. Brankáře už s kotoučem neuvidíme v rohu kluziště. Nově mají totiž vymezený prostor pro hru s pukem za brankou mezi lichoběžníky. Nejsou to ovšem je zmíněné dvě změny. Úpravy se dotkly i dalších pravidel, které jsou zajímavé. Podívejte se sami

(zdroj: ceskyhokej.cz)

Pravidlo 9 – Dresy

9.6 – Helma
Hráč, jehož helma spadne, bude mít možnost dokončit herní akci, ve které je zapojen před tím, než opustí ledovou plochu.

Pravidlo 10 – Hůl

10.4 – Zlomená hůl
Brankářům bude dovoleno pokračovat ve hře se zlomenou holí.

Pravidlo 17 – Menší trest pro hráčskou lavici

17.1 – Může být odpykán jakýmkoliv hráčem – ne již jen hráčem, který byl v okamžiku přerušení na ledě.

Pravidlo 18 – Dvojitý menší trest

18.4 – V případě dvojitého menšího trestu za "vysokou hůl" může rozhodčí zkontrolovat videozáznam k potvrzení nebo úpravě rozhodnutí.

Pravidlo 19 – Souběžné menší tresty

19.4 – Posledních pět minut a prodloužení
Větší trest týmu A a menší nebo dvojitý menší trest týmu B se vykrátí jako 3- nebo 1- minutový rozdíl přesilové hry.

Pravidlo 20 – Větší trest

20.1 – Ne ve všech případech se použije automatický osobní trest do konce utkání.
20.4 – Hráč, který obdrží v utkání svůj druhý větší trest, obdrží automatický osobní trest do konce utkání.
20.6 – Rozhodčí může zkontrolovat videozáznam k potvrzení nebo úpravě rozhodnutí.

Pravidlo 21 – Trest ve hře

21.2 – Neznamená automatickou suspendaci pro příští utkání.
21.5 – Rozhodčí může zkontrolovat videozáznam k potvrzení nebo úpravě rozhodnutí.

Pravidlo 27 – Tresty pro brankáře

27.8 – Vyhrazený prostor – brankáři není dovoleno hrát pukem za brankovou čárou kromě lichoběžníku (menší trest).

Pravidlo 31 – Hlavní rozhodčí

31.3 – Vhazování
Hlavní rozhodčí provedou vhazování pouze na začátku třetiny. Čároví rozhodčí provedou vhazování po gólech.

Pravidlo 37 – Zkoumání videa videorozhodčím

Je závislé na technickém vybavení / nastavení – Sportovní předpisy IIHF.
37.3 – Gólové situace, které jsou předmětem zkoumání videa videorozhodčím
Gól může být uznán po odpískání, jestliže bylo zapískáno proto, že rozhodčí neviděl puk, ale zkoumání videa videorozhodčím může prokázat, že puk vnikl do branky v rámci dokončení nepřetržité herní akce neovlivněné zapískáním.
37.3 – Lze použít i tehdy, když není k dispozici zkoumání "nedovoleného bránění brankáři" Trenérskou výzvou.

Pravidlo 40 – Fyzické napadení rozhodčích

40.1 – Osobní trest do konce utkání – již ne trest ve hře za fyzické napadení rozhodčích.

Pravidlo 41 – Vražení na hrazení

Není automatický desetiminutový osobní trest.

Pravidlo 43 – Naražení zezadu

Trest 2 + 10 je odstraněn.
Možné tresty: 5 + OK, TH.

Pravidlo 46 – Bitka

Větší trest za bitku je hlavním trestem.
Nové pravidlo Bitka řeší situace jako bitka mimo ledovou plochu, mezi třetinami, pokračující bitka po předchozí šarvátce, bitka v posledních 5 minutách nebo v prodloužení, bitka – iniciátor nebo agresor atd. Za tato provinění budou ukládány přísné tresty (osobní trest do konce utkání a disciplinární tresty). Trest ve hře za bitku, která byla vedena způsobem, který by s velkou pravděpodobností zranil nepřipraveného protivníka.

Pravidlo 47 – Úder hlavou

Pokus o úder hlavou bude potrestán dvojitým menším trestem místo trestu ve hře.
Možné tresty: 2 + 2 minuty, 5 + OK, TH.

Pravidlo 48 – Zásah do hlavy

Žádný automatický desetiminutový osobní trest.
Možné tresty: 2 minuty, 5 + OK, TH.

Pravidlo 51 – Hrubost

Menší trest za hrubost. Dvojitý menší trest je zrušen. Více viz "bitka".
Brankář použije svoji vyrážečku nebezpečným způsobem – trest ve hře.

Pravidlo 56 – Nedovolené bránění

"Pozdní dohrání" je zahrnuto a bude částí Pravidla Nedovolené bránění.

Pravidlo 60 – Vysoká hůl

Hráč nebude trestán za náhodný kontakt s protihráčem v případě nápřahu na střelu anebo při vystřelení. Stejně tak ani za kontakt s předkloněným centrem na vhazování.

Pravidlo 63 – Zdržování hry

Menší trest pro brankáře, který hraje puk mimo vyznačenou oblast za brankou.

Pravidlo 63.8 – Nepovolené střídání hráčů

V případě, že bránící tým neúmyslně posune svoji branku, není mu před následujícím vhazováním povoleno střídání hráčů mimo nahrazení brankáře.

Pravidlo 67 – Hra puku rukou

Menší trest pro centra, který se pokusí vyhrát vhazování pomocí svých rukou.

Pravidlo 76 – Vhazování

76.2 – Volba neprovinivšího se týmu, na jaké straně se provede vhazování.
76.7 – Jestliže útočící tým má méně hráčů, než je dovoleno mít na ledě, vhazování se provede stejně. Je odpovědností útočícího týmu mít správný počet hráčů na ledě.

Pravidlo 83 – Ofsajd

Modrá čára je považována za 3D, když útočící tým přechází do pásma – žádný další kontakt s modrou čárou.

Pravidlo 86 – Začátek utkání a třetin

Jestliže hostující tým musí jít na konci třetiny přes led do své šatny, musí počkat na své hráčské lavici, než dostane signál od hlavních rozhodčích, že může vstoupit na led. Jesliže vstoupí na led bez tohoto signálu, obdrží menší trest pro hráčskou lavici.

(zdroj úvodní fotografie: Jan Palíček, bkboleslav.cz)